Archív autora

Audit výrobku

Audit výrobku je jednoduchý nástroj pro ověření, zda výrobek vyhovuje zadaným specifikacím nebo dohodám se zákazníkem. Asi nejznámějším standardem pro provádění auditu výrobku je 2. vydání svazku VDA 6, díl 5 s názvem Audit výrobku, vydané v roce 2008 skupinou německých automobilek (Audi, Benteler, BMW, Daimler, Volkswagen a dalších). Pravidelné provádění auditu výrobku (produktu) je také

IMDS

IMDS (International Material Data System) je databáze údajů o materiálech, používaných pro výrobu automobilů. Je to společný projekt velkých automobilových producentů (Audi, BMW, VW, Daimler Chrysler, Ford, Opel, Porsche, Volvo a dalších), který vznikl jako reakce na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností. Cílem databáze je, aby automobilky měli přehled

VDA 2 – PPF (Produktionsprozess und Produktfreigabe)

Zpřísňující se požadavky automobilových zákazníků se přenáší nejen na přímé dodavatele (Tier 1), ale i na další dodavatele v dodavatelském řetězci (Tier 2 … Tier n-1). Jeden z požadavků, který se přenáší do celého dodavatelského řetězce, je i požadavek na uvolňování prvních / zkušebních kusů na základě předložené dokumentace s prvním kusem. V rámci německých

Nebojte se FMEA

FMEA je preventivní nástroj pro nalezení a řešení potenciálních závad na produktu nebo ve výrobním procesu a to již ve fázi navrhování produktu a navrhování výrobního procesu. FMEA – Failure Mode and Effects Analysis se do češtiny překládá jako Analýza možných způsobů a důsledků závad nebo jako Analýza možného výskytu a vlivu vad. Někdy se lze

Kontrolní plán (Control plan)

Dle terminologie normy ISO/TS 16949:2009 je to dokumentovaný popis systémů a procesů požadovaných pro řízení produktu. Lidověji řečeno, Kontrolní plán je dokument, který jasně stanovuje: co, kdo, jak, čím a jak často má na produktu kontrolovat a kde má o tom provést záznam. Dříve byly (a v některých firmách jsou i dnes) kontrolní operace součástí