Skupina B Archív

Analýza produktového portfolia organizace

Cílem každé organizace je dosahovat zisk. Zisku organizace dosahuje prostřednictvím prodeje svých produktů na trhu, kde se ovšem vyskytuje i konkurence. Je proto nutné, aby organizace prováděla pravidelnou analýzu produktového portfolia. Na základě toho pak hledala a přijímala opatření, jak si pozice produktů na trhu udržet, popř. vylepšit a tím následně udržet nebo i zvýšit

Adaptační proces zaměstnance

Adaptační proces zaměstnance – soubor opatření, které mají zajistit, že se zaměstnanec co nejlépe a nejrychleji přizpůsobí podmínkám organizace a bude schopen se podílet na plnění cílů organizace, tak jak je očekáváno. Adaptační proces je určen pro nově příchozí zaměstnance nebo stávající zaměstnance, kteří přechází na jinou pozici v rámci organizace. Adaptační proces – byť

Popis pracovního místa

Popis pracovního místa (PPM) poskytuje základní informace o začlenění zaměstnance v organizační struktuře, požadavcích na jeho způsobilost, činnostech, které má provádět a odpovědnostech na daném pracovním místě. V některých organizacích se také používá pojem Popis pracovní pozice nebo Popis pracovní funkce. Několik obecných zásad pro tvorbu Popisu pracovního místa: – PPM by neměl být příliš

VDA 2 – PPF (Produktionsprozess und Produktfreigabe)

Zpřísňující se požadavky automobilových zákazníků se přenáší nejen na přímé dodavatele (Tier 1), ale i na další dodavatele v dodavatelském řetězci (Tier 2 … Tier n-1). Jeden z požadavků, který se přenáší do celého dodavatelského řetězce, je i požadavek na uvolňování prvních / zkušebních kusů na základě předložené dokumentace s prvním kusem. V rámci německých

Kontrolní plán (Control plan)

Dle terminologie normy ISO/TS 16949:2009 je to dokumentovaný popis systémů a procesů požadovaných pro řízení produktu. Lidověji řečeno, Kontrolní plán je dokument, který jasně stanovuje: co, kdo, jak, čím a jak často má na produktu kontrolovat a kde má o tom provést záznam. Dříve byly (a v některých firmách jsou i dnes) kontrolní operace součástí

Proces schvalování dílů k sériové výrobě (PPAP)

Click on the English version. Proces schvalování dílů k sériové výrobě na základě předložené dokumentace dodané společně s prvním / zkušebním kusem (-y) je označovaný zkratkou PPAP (Production Part Approval Process). Tato metoda se donedávna používala hlavně v automobilovém průmyslu a byla (a je to) jedna z části procesu APQP (Advanced Product Quality Planning). To

Řešení neshod prostřednictvím 8D Reportu

Asi nejznámější metoda pro řešení a zdokumentování řešených neshod / problémů je tzv. 8D Report. Vyplněný tiskopis 8D Reportu je obvykle vyžadován zákazníky pro zdokumentování toho, jak jejich dodavatel řešil reklamaci. Tento tiskopis lze samozřejmě použít i pro řešení interních neshod, ale dnes firmy používají pro zdokumentování jednodušší tiskopisy a mnohdy je řešení neshod řešeno