Skupina B Archív

Příručka kvality a ISO 9001:2015

Mít či nemít Příručku kvality? S příchodem revidované normy ISO 9001:2015 zanikla povinnost mít mezi dokumentovanými postupy Příručku kvality. Takže vzniká otázka, má smysl tento dokument dál mít? Mnoho firem, zejména těch menších, mělo Příručku kvality psanou ve struktuře kapitol normy a bylo to takové „komentované vydání“ normy z pohledu firmy.  Velmi často to byly firmy, kterým

Analýza produktového portfolia organizace

Cílem každé organizace je dosahovat zisk. Zisku organizace dosahuje prostřednictvím prodeje svých produktů na trhu, kde se ovšem vyskytuje i konkurence. Je proto nutné, aby organizace prováděla pravidelnou analýzu produktového portfolia. Na základě toho pak hledala a přijímala opatření, jak si pozice produktů na trhu udržet, popř. vylepšit a tím následně udržet nebo i zvýšit

Adaptační proces zaměstnance

Adaptační proces zaměstnance – soubor opatření, které mají zajistit, že se zaměstnanec co nejlépe a nejrychleji přizpůsobí podmínkám organizace a bude schopen se podílet na plnění cílů organizace, tak jak je očekáváno. Adaptační proces je určen pro nově příchozí zaměstnance nebo stávající zaměstnance, kteří přechází na jinou pozici v rámci organizace. Adaptační proces – byť

Popis pracovního místa

Popis pracovního místa (PPM) poskytuje základní informace o začlenění zaměstnance v organizační struktuře, požadavcích na jeho způsobilost, činnostech, které má provádět a odpovědnostech na daném pracovním místě. V některých organizacích se také používá pojem Popis pracovní pozice nebo Popis pracovní funkce. Několik obecných zásad pro tvorbu Popisu pracovního místa: – PPM by neměl být příliš

VDA 2 – PPF (Produktionsprozess und Produktfreigabe)

Zpřísňující se požadavky automobilových zákazníků se přenáší nejen na přímé dodavatele (Tier 1), ale i na další dodavatele v dodavatelském řetězci (Tier 2 … Tier n-1). Jeden z požadavků, který se přenáší do celého dodavatelského řetězce, je i požadavek na uvolňování prvních / zkušebních kusů na základě předložené dokumentace s prvním kusem. V rámci německých

Kontrolní plán (Control plan)

Dle terminologie normy ISO/TS 16949:2009 je to dokumentovaný popis systémů a procesů požadovaných pro řízení produktu. Lidověji řečeno, Kontrolní plán je dokument, který jasně stanovuje: co, kdo, jak, čím a jak často má na produktu kontrolovat a kde má o tom provést záznam. Dříve byly (a v některých firmách jsou i dnes) kontrolní operace součástí

Proces schvalování dílů k sériové výrobě (PPAP)

Click on the English version. Proces schvalování dílů k sériové výrobě na základě předložené dokumentace dodané společně s prvním / zkušebním kusem (-y) je označovaný zkratkou PPAP (Production Part Approval Process). Tato metoda se donedávna používala hlavně v automobilovém průmyslu a byla (a je to) jedna z části procesu APQP (Advanced Product Quality Planning). To

Řešení neshod prostřednictvím 8D Reportu

Asi nejznámější metoda pro řešení a zdokumentování řešených neshod / problémů je tzv. 8D Report. Vyplněný tiskopis 8D Reportu je obvykle vyžadován zákazníky pro zdokumentování toho, jak jejich dodavatel řešil reklamaci. Tento tiskopis lze samozřejmě použít i pro řešení interních neshod, ale dnes firmy používají pro zdokumentování jednodušší tiskopisy a mnohdy je řešení neshod řešeno