Skupina C Archív

Box-Plot neboli Krabicový graf

Box-plot neboli Krabicový graf je jednou z grafických metod používaných ve statistice, která umožňuje posouzení dat pomocí kvartilů. A v tomto příspěvku bych chtěl pokud možno srozumitelně popsat, jak se sestrojí, co všechno nám o souboru dat řekne, a jak ho můžeme použít v praxi. 1. Pár slov ke kvantilovým charakteristikám Než se začneme zabývat

Audit výrobku

Audit výrobku je jednoduchý nástroj pro ověření, zda výrobek vyhovuje zadaným specifikacím nebo dohodám se zákazníkem. Asi nejznámějším standardem pro provádění auditu výrobku je 2. vydání svazku VDA 6, díl 5 s názvem Audit výrobku, vydané v roce 2008 skupinou německých automobilek (Audi, Benteler, BMW, Daimler, Volkswagen a dalších). Pravidelné provádění auditu výrobku (produktu) je také

Rozsah systému managementu kvality dle ISO 9001:2015

Upozornění: Tento příspěvek byl napsán před vydáním finální a v současnosti platné verze normy. Finální verze je proti návrhu v některých bodech odlišná.    S příchodem nového vydání normy ISO 9001:2015 se mění způsob určování rozsahu systému managementu kvality z hlediska aplikovatelnosti prvků normy ISO 9001. V rámci ISO 9001:2008 bylo víceméně v pravomoci organizace,

IMDS

IMDS (International Material Data System) je databáze údajů o materiálech, používaných pro výrobu automobilů. Je to společný projekt velkých automobilových producentů (Audi, BMW, VW, Daimler Chrysler, Ford, Opel, Porsche, Volvo a dalších), který vznikl jako reakce na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností. Cílem databáze je, aby automobilky měli přehled

Histogram

Histogram je grafické znázornění četností pomocí sloupcového grafu u souboru hodnot rozděleného do tříd. Pokud soubor hodnot rozdělíme do tříd a následně určíme četnosti v těchto třídách, můžeme tyto četnosti zobrazit graficky ve formě Histogramu.  Histogram nám pak pomůže soubor hodnot posoudit například z hlediska: normality dat symetrie vícemodálnosti výskytu odlehlých hodnot. Pro sestrojení Histogramu

Nebojte se FMEA

FMEA je preventivní nástroj pro nalezení a řešení potenciálních závad na produktu nebo ve výrobním procesu a to již ve fázi navrhování produktu a navrhování výrobního procesu. FMEA – Failure Mode and Effects Analysis se do češtiny překládá jako Analýza možných způsobů a důsledků závad nebo jako Analýza možného výskytu a vlivu vad. Někdy se lze

Co nového očekávat v ISO 9001:2015 ?

Norma ISO 9001:2015 je zatím v draftové (navrhované) verzi, ale mnoho “obchodníků s deštěm” již nabízí placené kurzy na školení něčeho, co ještě nemá definitivní podobu. Pro všechny, kteří mají zájem dozvědět se pár informací o tom, co zásadního by se mohlo v připravovaném vydání normy objevit a přitom nechtějí vynaložit tisíce na kurzovné a

SIPOC

V normě ISO 13053-2 Kvantitativní metody zlepšování procesu – Six Sigma, je mezi nástroji uváděn také SIPOC. Nástroj SIPOC jednoduše – formou tabulky – popisuje procesy organizace. Název je vlastně zkratka složená z písmen jednotlivých anglických slov: Supplier, Input, Proces, Output, Customer. SIPOC má za úkol lidem pomoci snadněji pochopit fungování jednotlivých procesů. Výsledná tabulka je často podkladem a