SIPOC

V normě ISO 13053-2 Kvantitativní metody zlepšování procesu – Six Sigma, je mezi nástroji uváděn také SIPOC.

Nástroj SIPOC jednoduše – formou tabulky – popisuje procesy organizace. Název je vlastně zkratka složená z písmen jednotlivých anglických slov: Supplier, Input, Proces, Output, Customer.

SIPOC má za úkol lidem pomoci snadněji pochopit fungování jednotlivých procesů. Výsledná tabulka je často podkladem a zdrojem informací při tvorbě složitějších vývojových diagramů, které jsou složeny z několika dílčích procesů.

SIPOC může být použit jak pro popis procesů, kdy dodavatel i zákazník jsou mimo organizaci, tak i pro popis vnitřních procesů, kdy dodavatel i zákazník jsou uvnitř organizace.

Graficky SIPOC znázorňujeme takto:

SIPOC-obr1

 

Popis procesů formou tabulky pak zvládnete jednoduše, viz. ukázky níže.

 

Tabulka SIPOC 1 – dodavatel i zákazník jsou mimo organizaci.

DODAVATEL VSTUP PROCES VÝSTUP ZÁKAZNÍK
PL Granule, a.s. granulát lisování výlisek AT Auto, s.r.o.
.
.

Tabulka SIPOC 2 – dodavatel i zákazník jsou uvnitř organizace.

DODAVATEL VSTUP PROCES VÝSTUP ZÁKAZNÍK
zámečník sestehovaný díl svařování svařenec obráběč
obráběč svařenec opracování opracovaný díl lakýrník
.