Úvod

Tyto stránky mají za cíl srozumitelnou formou prezentovat použití různých metod, nástrojů a postupů, které pomáhají zlepšit systém řízení vnitropodnikových procesů a tím zvýšit úspěch organizace a její zisk!

Články jsou členěny do 3 skupin:

A) Články s významnou části Know-how autorů.

B) Články s “přidanou hodnotou”  v podobě přiložených prezentací, tiskopisů, popř. jiných příloh, které mohou organizace používat pro vlastní potřebu.

C) Články informativního charakteru.

 

Poznámka k článkům skupiny A:  Tyto články a informace v nich (včetně obrázků a příloh) mohou organizace používat pro vlastní potřebu. Bez svolení autora není dovoleno tyto články, obrázky a přílohy používat pro prezentace a doprovodné manuály například v rámci placených kurzů a školení. Informace z těchto článků lze použít v rámci publikační činnosti, ale jen s uvedením řádného odkazu v seznamu literatury uváděném na konci článku, knihy, bakalářské práce, diplomové práce, apod.

 

Pokud chcete být informování o zveřejnění nového článku, přihlaste se k odběru novinek.  Po zveřejnění nového článku, obdržíte stručný infoemail. Infoemaily nepoužíváme k zasílání reklam nebo komerčních sdělení!  Emailové adresy rovněž nejsou nikomu poskytovány. Ze zasílání novinek se můžete kdykoliv odhlásit kliknutím na odkaz dole v infoemailu.

 

 

Tým tvůrců stránek.