Adaptační proces zaměstnance

Adaptační proces zaměstnance – soubor opatření, které mají zajistit, že se zaměstnanec co nejlépe a nejrychleji přizpůsobí podmínkám organizace a bude schopen se podílet na plnění cílů organizace, tak jak je očekáváno.

Adaptační proces je určen pro nově příchozí zaměstnance nebo stávající zaměstnance, kteří přechází na jinou pozici v rámci organizace. Adaptační proces – byť výrazně zredukovaný, by měli absolvovat i brigádníci. 

Náplň adaptačního procesu:
– Vstupní školení BOZP a PO
– Seznámení s organizační strukturou společnosti a následně s kontaktními zaměstnanci jiných útvarů
– Seznámení s politikou kvality, environmentu, bezpečnosti,…..
– Seznámení s povinnými zdravotními prohlídkami a periodou těchto prohlídek
– Seznámení s Pracovním řádem, kolektivní smlouvou…
– Seznámení se způsobem objednávání obědů, vstupy na jednotlivá pracoviště, evidenci docházky, apod.
– Seznámení s pracovní náplní a činnostmi vykonávanými na daném pracovním místě.

Všechny výše uvedené body by měly být zaneseny do dokumentu, který se může nazývat „Plán adaptace zaměstnance“, Plán adaptačního procesu zaměstnance“, „Adaptační plán“,… prostě jak si ho organizace nazve. V tomto příspěvku bude tento dokument nazýván „Plán adaptačního procesu“.

Pro jednotlivá pracovní místa mohou být vytvořeny „šablony“ Plánu adaptačního procesu, ale ty je nutné pro konkrétního zaměstnance upravit s ohledem na jeho odbornou způsobilost a činnosti, které bude na daném pracovním místě vykonávat. Plán adaptačního procesu by měl vytvářet přímý nadřízený nebo by se na tvorbě měl významně podílet. Ostatně je v jeho zájmu, aby získal na svůj útvar zaměstnance, který bude práci brzy zvládat tak, jak se očekává. Plán adaptačního procesu musí být zpracován co nejdříve od nástupu zaměstnance do organizace.

Do Plánu adaptačního procesu musí být přeneseny všechny činnosti z Popisu pracovního místa, které má zaměstnanec na daném místě/pozici/funkci vykonávat. Doporučuji, aby tam byly uvedeny i dokumenty, kde je provádění jednotlivých činností blíže popsáno. V rámci adaptačního procesu se zaměstnanec musí s těmito dokumenty seznámit. U každé položky Plánu adaptačního procesu musí být uvedeno, kdo provede seznámení a termín, do kdy má toto seznámení/zaškolení proběhnout.

Délka adaptačního procesu je z velké míry závislá na odborné způsobilosti zaměstnance (tzn. současných znalostech a dovednostech). V případě, že se organizaci na danou pozice nepodaří najít zaměstnance, který má optimální odbornou způsobilost, je adaptační proces obvykle delší. To je zejména v případech, kdy zaměstnanec musí odbornou způsobilost doložit legislativou požadovaným osvědčením/průkazem/certifikátem a pro dosažení musí absolvovat povinné školení a následně složit zkoušku.

V mnoha organizacích probíhá v rámci adaptačního procesu i zácvik na manuální zručnost. Jsou to zejména organizace, které mají montážní nebo výrobní linky a získání zručnosti je důležité pro dosažení výsledků v požadovaném čase a zároveň při dodržení požadované kvality. V takových případech je pak délka adaptačního procesu ovlivněna i “šikovností” daného zaměstnance.

Po ukončení adaptačního procesu musí proběhnout vyhodnocení úspěšnosti adaptačního procesu. Vyhodnocení se provádí v rámci pohovoru mezi zaměstnancem a vedoucím zaměstnancem. Výsledkem může být i návrh opatření, jako je:
– delší zácvik pro některé činnosti,
– další školení nebo vzdělávací aktivity,
– přeřazení na jinou pozici (třeba i kvalifikovanější),
– ukončení pracovního poměru.

Vyhodnocení adaptačního procesu by mělo proběhnout před ukončením zkušební doby. Pokud je Plán adaptační procesu nastaven na delší dobu než je zkušební doba, je potřeba udělat mezivyhodnocení před koncem zkušební doby. Jestliže výsledky hodnocení (mezihodnocení) adaptačního procesu naznačují, že by zaměstnanec práci nezvládal tak, jak se očekává, je pochopitelně lepší ukončit s ním pracovní poměr ještě v rámci zkušební doby nebo mu nabídnou jinou pozici a zahájit Adaptační proces pro tuto pozici.

Připravil jsem pro vás oboustranný tiskopis Plánu adaptačního procesu, který si můžete upravit dle potřeby. Verzi pro word naleznete ZDE a verzi pro libre/open office  ZDE.

Závěr:

Dobře zvládnutý adaptační proces zaměstnance by měl zajistit, že organizace získá zaměstnance, který bude v relativně krátkém čase dosahovat výsledky, které se od něj očekávají a zabránit tomu, že bude přijat zaměstnanec, který práci nezvládne.  

 

Vaše hodnocení příspěvku:

Average rating 4.3 / 5. 6

1 komentář u “Adaptační proces zaměstnance”

  1. Pracovní poměr na určitou dobu. S adaptačním hodnocením nesouhlasím, tudíž ho nepodepíšu. Odcházím na jiné pracoviště k jinému zaměstnavateli. Musím odevzdat nepodepsané adaptační hodnocení bývalému zaměstnavateli k uložení, když tam už nebudu pracovat? Děkuji

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *