Audit výrobku

Audit výrobku je jednoduchý nástroj pro ověření, zda výrobek vyhovuje zadaným specifikacím nebo dohodám se zákazníkem. Asi nejznámějším standardem pro provádění auditu výrobku je 2. vydání svazku VDA 6, díl 5 s názvem Audit výrobku, vydané v roce 2008 skupinou německých automobilek (Audi, Benteler, BMW, Daimler, Volkswagen a dalších).

Pravidelné provádění auditu výrobku (produktu) je také jedním z požadavků normy ISO/TS 16949:2009, kdy pod článkem 8.2.2.3 Audit produktu norma požaduje: “Organizace musí ve stanovených intervalech podrobit auditům produktu ve vhodných etapách sériové výroby a dodávání, aby se ověřila shoda se všemi specifickými požadavky, jako např. rozměry produktu, funkčnost, balení a označování štítkem.

Audit výrobku musí být proveden nezávislým auditorem na reálných výrobcích (suroviny, komponenty, finální výrobek,…) a provádí se po ukončení výrobní operace, před předáním zákazníkovi a nebo na základě zadání.

Auditují se kvantitativní a kvalitativní znaky. Za kvantitativní a kvalitativní znaky jsou považovány:

 • měřitelné znaky (rozměry, průměry, tvrdost …),
 • vizuální znaky (značení, balení, vady, chemická analýza …),
 • znaky materiálu
 • znaky životnosti, případně další.

Audity výrobků jsou obvykle také uváděny v Kontrolních plánech, kde může být stanovena četnost těchto auditů. Např. z každé výrobní série, z každé zakázky, po vyrobení 10 000 ks. Rovněž je uveden počet kusů, na kterých se audit výrobku provádí.

Pro audit výrobků se používají všechny technické podklady, ve kterých jsou zahrnuty požadavky na kvalitu. Na základě znalosti požadavků je následně prováděno posouzení, zda výrobky tyto požadavky na kvalitu splňují nebo ne. Technickými podklady a dokumenty mohou být:

 • výkresy
 • specifikace výrobku
 • FMEA
 • plány průběhu výroby, popisy proces
 • katalogy vad
 • materiálové listy
 • etalony hodnocení/ kvality
 • normy
 • zákonné předpisy
 • dohody o dodávání a jiné

Pro záznamy z auditu výrobku se používá jednoduchý protokol. Příklad takového protokolu naleznete ZDE.

Do protokolu nejprve auditor předepíše údaje v hlavičce:

 • číslo auditu
 • jméno zákazníka
 • název výrobku
 • číslo artiklu popř. i číslo výkresu
 • datum auditu výrobku. 

Následně auditor ve spolupráci s konstruktérem (popř. technologem) do protokolu předepíše parametry, které budou při auditu prověřovány, včetně jejich předepsaných hodnot a tolerancí. Konstruktér by měl mít znalosti, které parametry jsou důležité, a které by v případě nesplnění mohly být považovány za kritickou vadu na výrobku. Po zadání parametrů a jejich tolerancí může být prováděn na stanoveném počtu náhodně vybraných výrobků audit. Je velmi důležité, aby kusy byly vybrány opravdu náhodným výběrem. 

Naměřené hodnoty auditor zapisuje do protokolu. Pro naměřené hodnoty přesahující tolerance, zapíše auditor hodnotu vady do příslušného sloupečku. Pro kritickou vadu je hodnota 10, pro hlavní vadu 5 a pro vedlejší vadu  1. Pokud je naměřená hodnota v toleranci, ve sloupečku “vada” se napíše hodnota 0.  Které vady jsou kritické, které hlavní a které vedlejší, je stanoveno při předepisování parametrů výrobku určených k prověření při auditu. Do sloupečku FP se pak uvede součet hodnot daného řádku. Následně se provede výsledný součet FP.

Ukazatel kvality QKZ [%] se pak vypočte ze vzorce:

Audit_vyrobku2

kde n je počet kusů.

 

Pokud je Ukazatel kvality menší než 80% nebo byla během auditu zjištěna alespoň jedna kritická vada, je celá dávka pozastavena a následně musí dojít k 100% vytřídění dávky. Organizace si může určit i jinou minimální přípustnou hodnotu ukazatele kvality. 

Pokud byly během auditu zjištěny kritické nebo hlavní vady, musí být vyžadováno bezodkladné zjištění příčin a určení nápravných opatření pro odstranění vad a zamezení opakování. Stanovená opatření musí být písemně s uvedením termínu a odpovědnosti za provedení daného opatření. 

V závěru protokolu se uvádí, zda byly výrobky uvolněny k zákazníkovi nebo nikoliv a protokol auditoři podepíší. 

Protokoly z výrobkových auditů mohou být předkládány zákazníkovi při zákaznických auditech a jsou předkládány auditorům certifikační společnosti jako důkaz naplnění článku 8.2.2.3 normy ISO/TS 16949:2009.

 

Vaše hodnocení příspěvku:

Average rating 4.3 / 5. 6

2 reakce na “Audit výrobku”

 1. Dobrý den, mám dotaz když proběhla validace u nového produktu dle VDA 2 protokol PPF, musí se hned po této validaci provádět audit produktu?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *