IMDS

IMDS (International Material Data System) je databáze údajů o materiálech, používaných pro výrobu automobilů. Je to společný projekt velkých automobilových producentů (Audi, BMW, VW, Daimler Chrysler, Ford, Opel, Porsche, Volvo a dalších), který vznikl jako reakce na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností.

Cílem databáze je, aby automobilky měli přehled o materiálovém složení dílu, který jim dodavatel dodává a to z důvodu jeho recyklace a tím snížení negativních dopadů na životní prostředí. Informace o materiálovém složení se shromažďují a sdělují v rámci celého dodavatelského řetězce.

Pro sdílení informací se používá elektronický systém navržený firmou Hewlet-Packard a informace o materiálovém složení dílů do něj vkládá dodavatel.

První věcí,  kterou dodavatel musí udělat je registrovat se přes stránku www.mdsystem.com. Zároveň také dodavatel musí určit administrátora, tzn. člověka, který bude tuto databázi spravovat. Administrátor vyplňuje údaje o firmě a následně vkládá informace o materiálovém složení dílů dodávaných do automobilového průmyslu.

Závazné požadavky jsou detailně definovány v aktuálně platném doporučení IMDS a jsou dostupné pro každého registrovaného uživatele IMDS.

Informace zadávané do databáze IMDS:

1. Údaje o dodavateli:

  • název firmy
  • adresa
  • kontaktní údaje na osoby (administrátor databáze + další člověk z firmy)

2. Údaje o identifikaci dílu

  • identifikační číslo dílu
  • název dílu
  • zadání materiálové třídy (z jakého materiálu, podle jaké normy)
  • dále lze vyplnit: číslo objednávky, číslo dodacího listu
  • generované číslo IMDS, které se přikládá ve zprávě PPAP nebo PPF

3. Po vyplnění výše uvedených údajů se zobrazí tabulka pro vyplnění údajů o materiálovém složení dílů. To jsou nejdůležitější data, kvůli kterým byla tato databáze vytvořena. Do tabulky administrátor pomocí značek uvede, kolika procenty je prvek obsažen v dílu.

Ukázka stránky pro vyplňování údajů 1. a 2. je ZDE  a pro vyplňování údajů 3. pak ZDE.

Po vyplnění údajů odmáčkne administrátor tlačítko Check, čímž je zahájena kontrola správnosti a úplnosti vyplněných údajů. Červeným kolečkem jsou zobrazeny chyby, které musí být opraveny a následně lze díl uvolnit.

Vedení záznamů v IMDS na díly používané v automobilech je požadavkem u PPAP pod bodem 10 (Výsledky zkoušek materiálu, vlastností) a PPF (VDA 2) pod bodem 7 (Materiálový datový list podle IMDS), který se vždy předkládá zákazníkovi, ať už se jedná o jakýkoliv stupeň předložené dokumentace.

Jako důkaz o deklarování materiálových dat prostřednictvím IMDS je v rámci PPAP nebo PPF potřebný údaj o identifikačním čísle MDB. Při každém  PPAP nebo PPF, které obsahuje změnu čísla dílu je vyžadováno nové zaslání materiálového listu.

 

Vaše hodnocení příspěvku:

Average rating 4 / 5. 7

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *